Disclaimer

Een hypnotherapeut is geen arts. Met psychiatrische problemen zoals borderline of schizofrenie werk ik niet. Pijn gerelateerde problemen kunnen heel goed behandeld worden, als er vooraf een arts geconsulteerd is. Pijn heeft namelijk een waarschuwingsfunctie. Dus als je chronische en/of recente pijn hebt, dan is het raadzaam om er wel eerst mee langs een arts te gaan. Ik word voor het begin van de sessie op de hoogte gebracht van eventueel medicijngebruik en lichamelijke en geestelijke aandoeningen. Zodat ik op de juiste manier kan handelen.

Het zou onzorgvuldig zijn om te zeggen dat alle klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen met behulp van hypnose/hypnotherapie. De ervaring en zelfs wetenschappelijk onderzoek toont wel aan dat er een heel scala aan problemen op zijn minst ontzettend verminderd kunnen worden bij de juiste samenwerking tussen hypnotherapeut en Cliënt.

Copyright

Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De HypnoseTuin.

De HypnoseTuin behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.HypnoseTuin.nl van kracht.

Verwijzingen naar externe links

Verwijzingen op deze website voeren mogelijk naar internetsites die niet door De HypnoseTuin beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. De HypnoseTuin kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.