Intakeformullier

Uw gegevens zijn en blijven uw gegevens. Ze worden conform Europese wet- en regelgeving veilig bewaard en indien u dat aangeeft/aangeeft onze diensten niet langer te willen gebruiken, verwijderd!

Uw gegevens worden conform onze Algemene voorwaarden NIET gebruikt voor/door derden en/of geleverd/verkocht aan derden!

Meer informatie over de bescherming van u gegevens kan u vinden op de pagina Bescherming Persoonsgegevens (Privacy policy)

Vul het intakeformulier zo uitgebreid mogelijk in want dit is een mooie basis voor onze sessie.

Vul uw gegevens correct en naar waarheid in.

  Persoonsgegevens

  Naam

  Telefoon

  E-mail

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum
  (dd-mm-yyyy)

  Geslacht
  ManVrouw

  Huwelijkse staat
  Ongehuwdwettig gehuwdpartnerschapverweduwd na wettig huwelijkverweduwd na partnerschapgescheiden na wettig huwelijkgescheiden na partnerschap

  Kinderen
  geen kinderen1234 of meer

  Leeftijd van kinderen

  Beroep

  Hobby's

  Informatie voor onze sessie

  Bent u eerder in hypnose geweest?
  janee

  Zo ja, door wie en wanneer?

  Wat is u voornaamste doel van de afspraak?

  Beschrijf gedetailleerd het probleem.

  Wanneer en hoe vaak heeft u last van het probleem?

  Wat veranderd er als het probleem is opgelost?

  Schrijf 5 voordelen op die je wenst te behalen?

  Bent u in het afgelopen jaar onder behandeling van een arts geweest?

  Zo ja, waarom?

  Bent u ooit behandeld voor Hartproblemen/diabetes/epilepsie?

  Gebruikt u medicijnen?
  janee

  Zo ja, welke en waarvoor?

  Overige vragen

  Hoe heeft u ons gevonden?

  Waar moet u rekening mee houden

  - Indien u harde contactlenzen draagt is het vaak beter deze voorafgaand aan de sessie uit te doen. Contactlenzen voorkomen dat u kan ontspannen.
  - Draag gemakkelijke kleding waarin u kan ontspannen.
  - Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Een kopie is geen geldig bewijs.

  Versturen van het formulier en accepteren van de voorwaarden