Overigen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten, producten en leveringen van De HypnoseTuin van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. De HypnoseTuin behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 01-01-2017 Artikel 1 – Definities. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van De HypnoseTuin. … Lees verder Algemene voorwaarden

Bescherming Persoonsgegevens (Privacy wetgeving) Cookies en Analytics

De Hypnosetuin verzamelt en bewaart persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en verwerkt deze op behoorlijke en zorgvuldige wijze. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp). De wet bepaalt dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig … Lees verder Bescherming Persoonsgegevens (Privacy wetgeving) Cookies en Analytics

Disclaimer

Een hypnotherapeut is geen arts. Met psychiatrische problemen zoals borderline of schizofrenie werk ik niet. Pijn gerelateerde problemen kunnen heel goed behandeld worden, als er vooraf een arts geconsulteerd is. Pijn heeft namelijk een waarschuwingsfunctie. Dus als je chronische en/of recente pijn hebt, dan is het raadzaam om er wel eerst mee langs een arts … Lees verder Disclaimer